Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico
Alexandre Rodríguez Guerra

Editorial Vigo. Universidade de Vigo, 2017
DescripciónRústica con lapelas, 330 páxs., 17 x 24
ISBN / ref 978-84-8158-728-9
Sinopse
Centrada nos eidos da lingüística histórica e mais da dialectoloxía, esta publicación consta de 14 traballos que se vertebran en cinco grandes capítulos. Neles, alén de reflexións xerais sobre o cambio lingüístico, a xeolingüística e a historia das linguas, ou verbo da ecdótica e a dialectoloxía, estúdanse exemplos concretos de cambios lingüísticos nos diferentes niveis: fonético, morfolóxico -o máis desenvolvido-, sintáctico e léxico. As linguas obxecto de estudo son galego e portugués, aínda que nalgunha investigación tamén se analizan outras linguas románicas.
Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah
Arte e ensaio

Conta andel
Carriño

Importe 17.31 €
4% I.V.E. 18.00 €
Club 17.10 €

Engadir ao carro