Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas
Xosé A. Fernández Salgado

Editorial Santiago de Compostela. Edicións Laiovento, 2017
DescripciónRústica con lapelas, 202 páxs., 14 x 21
ISBN / ref 978-84-8487-364-8
Sinopse

Neste libro dáse a coñecer un manuscrito inédito, escrito en galego arredor da década de 1770, que contén cincuenta décimas dirixidas contra o Cura de Fruíme. Trátase dunha longa carta en verso, sen datar e sen emisor coñecido, en que se fai unha retranqueira censura contra o Cura polos Petitorios que este anualmente publicaba co obxecto de recadar bens para o culto da Virxe das Dores.

A escaseza de textos en galego no período dos Séculos Escuros así como a extensión da composición, o rexistro lingüístico empregado e a súa calidade poética converten as décimas nun texto transcendental neste período da lingua e obrigan a matizar afi rmacións sobre o anecdótico uso do galego escrito nesta altura. Por este motivo, Laiovento comprácese en publicar este libro Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas. Edición e estudo dun novo texto en galego do século XVIII, de Xosé A. Fernández Salgado. Nel ofrece dúas edicións das décimas, unha paleográfi ca e outra anotada e actualizada grafi camente, claves para comprender o seu contido, conxecturas sobre a súa datación e autoría e unha completa análise dos trazos gráfi cos, morfosintácticos e léxicos.

Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah
Arte e ensaio

Conta andel
Carriño

Importe 17.88 €
4% I.V.E. 18.60 €
Club 17.67 €

Engadir ao carro